Geplaatst op

30+ dagen geleden

Locatie

Zeist, UT

Beschrijving

Teamleider / Archivaris 21 december 2017/door hatch Fulltime 3 jaar geleden geplaatst Deze positie is vervuld Tweede Kamer overheid De nieuwe Dienst Informatie en Archief (DIA) van de Tweede Kamer is opgericht per 1 september 2017. De dienst levert een bijdrage aan de kwaliteit en de transparantie van het parlementaire proces, door degenen die werkzaam zijn binnen de Tweede Kamer van informatie te voorzien en door de producten die uit het parlementaire proces voortkomen te ontsluiten voor de buitenwereld. De drie hoofdtaken zijn: informatievoorziening aan klanten en klantgroepen (Kamerleden, fracties, commissies, ambtelijke diensten); beheren van het Centraal Archief (papier en digitaal); ontwikkelen en beheren van informatiesystemen, zoek- en taaltechnologie. De teamleider/archivaris is lid van de DIA-staf en geeft leiding aan het recent opgerichte team van archief- en collectiemedewerkers van 9 fte. Hij/zij adviseert het hoofd DIA over het archiefbeleid, de goede, geordende en toegankelijke staat van de archieven, inrichting van de archieven, het archiefbeheer en de digitalisering van de archieven. De teamleider/archivaris is verantwoordelijk voor het materieel, functioneel en intellectueel beheer van de archieven en voor het formuleren van en het adviseren over het integrale archiefbeleid van de Tweede Kamer (Regeling Archiefzorg en Archiefbeheer Tweede Kamer). De TEAMLEIDER / ARCHIVARIS: De aansturing en ontwikkeling van het team archief en collecties, het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken, het zorgdragen voor borging van kennis en kwaliteit, ontwikkelingsactiviteiten, het bewaken van dwarsverbanden en bevorderen van de interne communicatie, samenwerking en synergie; Het adviseren over visie- en beleidsvorming en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van archiefbeleid, archiefbeheer, inrichting van de archieven en digitale archivering; Het uitwerken en uitvoeren van (beleids-)voorstellen op het gebied van (digitale) archivering en de bewaking van de afstemming met de technische aspecten van (digitale) archivering in samenspraak met de Teamleider informatiebeheer; Het volgen van de (vakinhoudelijke) in- en externe ontwikkelingen op gebied van duurzame toegankelijkheid van digitale archiefinformatie en adviseren van het diensthoofd over de gevolgen ervan voor de informatiestromen en werkprocessen op het gebied van archiefbeheer; Het vertalen van de (vakinhoudelijke) in –en externe ontwikkelingen op het gebied van archivering naar bruikbare hulpmiddelen ter ondersteuning van het primaire proces; Participatie in de besluitvorming aangaande het management, het beleid en de visie van de DIA en bijdragen aan het opstellen van het jaarplan van de DIA; Het onderhouden van functionele in- en externe contacten die samenhangen met de eigen lijn-, taak- en beleidsverantwoordelijkheid. De teamleider/archivaris maakt deel uit van de DIA-staf, die bestaat uit het hoofd DIA, de teamleider contentspecialisten, de teamleider informatiebeheer en de archivaris. De DIA-staf vormt de dagelijkse leiding van de dienst. De KANDIDAAT heeft: brede of specialistische kennis van (digitaal) archiefbeheer, documentaire informatievoorziening en geautomatiseerde archiefinformatiesystemen; leidinggevende ervaring en ervaring met teamontwikkeling; brede of specialistische kennis van (digitaal) archiefbeheer, documentaire informatievoorziening en geautomatiseerde archiefinformatiesystemen; kennis van relevante delen van de Archiefwet en overige relevante wet- en regelgeving; kennis van en inzicht in bestuurlijke, maatschappelijke en politieke verhoudingen; communicatieve en adviesvaardigheden. De teamleider/archivaris is deskundig op het gebied van archiefbeheer, documentaire informatievoorziening en geautomatiseerde archiefinformatiesystemen. Maar minstens zo belangrijk is dat hij een ervaren en besluitvaardige leidinggevende is. Een inspirerende en motiverende teamplayer die in staat is met het team een stevige moderniseringsslag te maken. De WERKGEVER biedt: een fantastische werkomgeving midden in de maatschappij; een positie waarbij je alle ruimte krijgt om ‘mee te sturen’ en vernieuwing te realiseren; de mogelijkheid om 4×9 te werken; schaal 11 BBRA flexibel in te richten secundaire arbeidsvoorwaarden. Wil jij je steentje bijdragen aan onze maatschappij? Een mooi team naar nieuwe hoogten brengen? En ook nog eens je piketpaaltjes kunnen slaan binnen het informatiedomein? Laat dat dan weten aan Erwin la Roi. https://www.hatch.nl/wp-content/uploads/2015/08/Hatch_Logo-transp-300x62.png 0 0 hatch https://www.hatch.nl/wp-content/uploads/2015/08/Hatch_Logo-transp-300x62.png hatch2017-12-21 10:25:182018-05-16 09:36:23Teamleider / Archivaris
Source: Hatch