Geplaatst op

30+ dagen geleden

Beschrijving

Je komt te werken binnen een grote bank, die bekend staatop het gebied van Agile werken. Een dynamische werkomgeving waarbij continueverbeteren de gewoonste zaak van de wereld is. Je werkt in een zelfsturend 2e lijns Behoudteam binnende Circle Collections Secured. Met jouwdirecte collega’s ben je verantwoordelijk voor de klantenportefeuille van hetteam en beheer je ook zelf een portefeuille.

Je gaat eenvolwassen dialoog aan met de klant om zorg te dragen voor voldoende besef en urgentie in hetkader van bijzonder beheer hypotheken. Samen met de klant ga je een klantbeeldsamenstellen met als doel duurzaam herstel te bewerkstelligen. Op basis van het verkregen klantbeeld ben jeinstaat het klantbeeld te differentiëren in "wel willen"/"nietkunnen"; "niet willen"/"wel kunnen"; "nietwillen" of "niet kunnen".

Je weet de gewenste oplossing vast te stellen, rekening houdend met zowelhet klant-, als het bankbelang. lndien nodig maak je een financiële businesscase van de klant en ga je motiveren om maximaal mee te werken aan het beste voorstel.Hierbij wordt zelfstandig een keuze gemaakt uit "zwaarder" in tezetten middelen zoals tussentijdse renteaanpassingen, beslagen, budgetcoaching, financiële reconstructie, hoofdelijk ontslag en beslissing tot nemenvan afscheid. De ingezette middelen worden vastgelegd in het systeem engemonitord. Je gaat zorg dragen aan de bank om aan alle eisen/zorgplicht van alletoezichthouders te voldoen.

Voldoe jij aan het volgende profiel: 

 • Je bent eenenthousiaste persoon, je bent resultaatgericht daarnaastheb je een behoorlijke dosis overtuigingskracht en de competentie “luisteren ensensitiviteit” is goed ontwikkeld;
 • Je hebt kennis van hypotheken en kunt ookin complexe cases, een goede probleemanalyse maken en hier een effectief enefficiënt behandelplan op uitzetten;
 • Per directbeschikbaar;
 • Om de klanthierin mee te kunnen nemen, is het van belang dat je verschillendegespreksstijlen kunt toepassen. Je durft verantwoordelijkheid te nemen, je kuntmet collega’s klankborden en staat open voor het geven en ontvangen vanfeedback; 
 • Afgeronde HBO opleiding+ aantaljaren relevante werkervaring; 
 • In bezit vanWFT Basis en WFT Hypothecair Krediet. Rechtwijzer is een pré.

Je treedt indienst bij Statera en wordt gedetacheerd bij een van onze opdrachtgevers. Hetbetreft een dienstverband voor een jaar. 

Wat betekenthet voor jou om met / voor Statera te werken?

 • Mooieopdrachten bij een van onze vele opdrachtgevers binnen de financiële sector;
 • Marktconformsalaris – gebaseerd op diploma’s, (relevante) werkervaring en een benchmarkt.o.v. collega’s.
 • Vakantiegeld;
 • Verlofurendie flexibel op te nemen zijn;
 • Pensioenregelingvia Stipp (vanaf 26 weken);
 • Volledigereiskostenvergoeding;
 • Uitgebreideopleidings- en trainingsmogelijkheden (op maat);
 • Eenjaarlijks Statera feest.

Heb jevragen of zou je een informeel contactmoment op prijs stellen om jouwcarrièremogelijkheden met betrekking tot deze of andere functies te bespreken.Dit kunnen wij voor jou betekenen:

 • Je kuntgebruik maken van ons uitgebreide netwerk en onze reputatie binnen definanciële sector;
 • We zittenbij de opdrachtgever aan tafel, daardoor kunnen we jou optimaal voorbereiden opeen succesvolle sollicitatie;
 • Eensparringpartner om helder te krijgen wat jouw behoeftes en drijfveren zijn;
 • Een carrièrebinnen Statera betekent het uitvoeren van mooie opdrachten bij aansprekendeopdrachtgevers, goede arbeidsvoorwaarden, duidelijke en open communicatie,ruime mogelijkheden tot verdere persoonlijke ontwikkeling.

VarishaRaghoebier

M:+31(0)612815925

E:v.raghoebier@statera-recruitment.nl

Source: Statera Recruitment