Geplaatst op

30+ dagen geleden

Beschrijving

Hoofd Noodhulpteam district Kennemerland (vrijwillig) 8 januari 2021/in , /door Hoofd Noodhulpteam district Kennemerland (vrijwillig) Geplaatst op: 8 januari 2021 Locatie: Haarlem, Noord-Holland Tijd: onbepaalde tijd Type: Hulpverlening Deel vacature: Het Nederlandse Rode Kruis is er voor mensen in nood. Zowel om de hoek als ver weg. We helpen vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. We zorgen er ook voor dat mensen zichzelf kunnen helpen en leren hen hoe ze anderen kunnen helpen. Zodat in tijden van nood niemand alleen staat. We werken wereldwijd vanuit onze zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Wat doet een Hoofd Noodhulpteam? Het Noodhulpteam treedt op bij grootschalige ongevallen en rampen en werkt samen met ambulancepersoneel en andere medische professionals. Tijdens de ‘koude fase’, de voorbereiding, ben je het aanspreekpunt voor alle leden van het Noodhulpteam, zorg je voor het team gevoel, en zorg je voor het up-to-date houden van de vaardigheden van het noodhulpteam door het organiseren en deelnemen aan trainingen en oefeningen. Daarnaast draag je samen met de leden van het noodhulpteam en de coördinator noodhulp bij aan een verbreding van de inzetbaarheid van het team. Tijdens de ‘warme fase’, afhankelijk een inzet, is het mogelijk dat je plaatsneemt in het Rode Kruis actiecentrum. Je draagt zorg de coördinatie op afstand en stuurt teamleider(s) op locatie aan. Je neemt deel aan de operationele besluitvormingsprocessen zowel intern als met ketenpartners en informeert de hulpverleners. Je werkt onder verantwoordelijkheid van de Coördinator Noodhulp. Wie zoeken we? Het Noodhulpteam Kennemerland zoekt naar nieuwe wegen om aan te sluiten bij de bredere noden in de maatschappij. Enerzijds moet het Rode Kruis voldoen aan de kaders van het convenant met de veiligheidsregio voor wat betreft paraatheid, training en inzetbaarheid. Anderzijds is er ruimte om nieuwe paden te verkennen om de relevantie van het Noodhulpteam te vergroten. Je bent een verbinder, weet goed om te gaan met (verschillen tussen) vrijwilligers en weet daar op een passende manier leiding aan te geven. Je onderschrijft onze grondbeginselen, hebt leidinggevende ervaring en uitstekende kennis over de hulpverleningsprocessen. Je kunt je in korte tijd kennis van een multidisciplinaire crisisorganisatie eigen maken. Aangezien het Noodhulpteam alléén succesvol kan opereren in een crisissituatie wanneer het team elkaar vertrouwd, verbonden is met elkaar en gezamenlijk meer is dan de som der delen zoeken we bij uitstek een mensen mens met gevoel voor verhoudingen. Je bent een cultuurdrager en in staat je team te motiveren, te binden en te boeien. Je bent in staat draagvlak te creëren en je team mee te nemen in de ontwikkelingen, hen te begeleiden en aan te spreken. Je bent sociaal en communicatief sterk. Je hebt een representatieve uitstraling, en je beschikt over stressbestendigheid en incasseringsvermogen. Je bent in staat om binnen gegeven kaders flexibel en zelfstandig beslissingen te nemen over de voorbereiding van de hulpverlening en over teamzaken. Je krijgt bij voorkeur van je werkgever de ruimte om direct je werkplek te verlaten bij een oproep. Je bent mobiel bereikbaar en binnen 45 minuten inzetbaar op het Rode Kruis actiecentrum van het district Kennemerland in Haarlem. Je bent gemiddeld 4 uur per week beschikbaar om je team aan te sturen. Wij bieden: Als hoofd Noodhulpteam verricht je zinvol en verantwoordelijk vrijwilligerswerk. Het Rode Kruis zorgt voor de training. Tijdens het uitvoeren van je taak ben je via het Rode Kruis verzekerd, heb je recht op reis- & onkostenvergoeding en je krijgt o.a. door training en opleidingen volop mogelijkheden om je deskundigheid te vergroten en je talenten te ontwikkelen. Neem voor meer informatie contact op met Machiel Pouw, coördinator noodhulp via mpouw@redcross.nl en kijk voor meer informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl. Solliciteren op deze functie kun je doen door je cv en een korte motivatie te mailen naar vacatures.kennemerland@rodekruis.nl .
Source: Het Nederlandse Rode Kruis