geplaatst op

30+ dagen geleden

Locatie

Beschrijving


Gebiedsmanager Dutch Innovation Park


Vacaturenummer
1144491

Sluitingsdatum
30/04/2021

Salaris
6365,- (schaal 13)

Uren per week
-36 uur

Werk- denkniveau
Master/doctoraal

Onze organisatie
Zoetermeer is een toekomstgerichte stad. We gaan aan de slag voor de stad, samen met onze partners, inwoners en ondernemers. We spelen in op de behoeften die in de stad leven en doen dat op een manier die voor iedereen het beste resultaat oplevert.
Daarbij staan vijf thema’s centraal:

 • Hart voor de Stad – denk bij je werk aan de stad, de inwoners en de ondernemers
 • Eigen kracht – we stimuleren de eigen kracht van inwoners en medewerkers
 • Samen bouwen – we werken samen met interne en externe partners
 • Tijd & Ruimte om te leren – we nemen de tijd en ruimte om te leren binnen ons werk
 • Samen bewegen – door samen op te trekken kunnen we flexibel inspelen op ontwikkelingen, initiatieven en kansen in de stad.

Zoetermeer is met 125.000 inwoners en 50.000 arbeidsplaatsen een grote dynamische stad in de Randstad. Een jonge stad ook waar het heel prettig wonen, werken en recreëren is. En een stad waarin volop wordt geïnvesteerd. In de komende jaren vindt een ingrijpende verbetering van het Stadshart plaats waarmee haar 10 mln. bezoekers per jaar nog prettiger kunnen winkelen en verblijven. Aan de oostkant van de Stad is een nieuw NS station met Randstadrail gerealiseerd. In samenwerking met de buurgemeente wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het gebied rondom dit station. Tevens wordt het naastgelegen Dutch Innovation Park verder ontwikkeld. En ook de zone rond de Mandelabrug zal komende jaren ingrijpend op de schop gaan. Naast deze grote gebiedsontwikkelingen lopen er meer dan 50 ruimtelijke projecten in de stad waaronder de herstructurering van de wijk Palenstein en de afronding van de wijk Oosterheem. De invoering van de Omgevingswet en de nog op te stellen Omgevingsvisie zorgen voor grote veranderingen in de taken en bevoegdheden van gemeenten binnen het ruimtelijk- fysieke domein.


Jouw uitdaging
Help jij mee Zoetermeer verder te laten groeien tot een bruisende stad? En het aantrekkelijk te houden voor jonge inwoners en voor innovatieve (IT) bedrijven. Het Dutch Innovation Park (DIP) wacht op je!

Dit is de rol
Als enthousiaste en ambitieuze Gebiedsmanager DIP ga jij bij de gemeente Zoetermeer een bepalende bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het DIP. Het Park is een voor Zoetermeer en de regio belangrijke (kennis)economische ontwikkeling en wordt vormgegeven langs 4 ontwikkellijnen: onderwijs, economie, wonen en gebiedsontwikkeling.

Door te investeren in de verdere groei van het (hoger) beroepsonderwijs op het gebied van IT, in een sterke community van gelieerde bedrijven en in een aantrekkelijk, prettig bewoonbaar gebied draagt DIP in belangrijke mate bij aan de ambitie om Zoetermeer aantrekkelijk te houden voor jonge inwoners en voor innovatieve (IT) bedrijven. De totale ontwikkeling dient te geschieden in nauwe samenwerking met de gevestigde onderwijsinstellingen, bedrijven en eigenaren in dit gebied. De gemeente faciliteert eigenaren, huurders en instellingen waar mogelijk, stimuleert zelforganisatie en neemt initiatief waar andere dit niet vanzelfsprekend kunnen invullen.

Wat is nog meer belangrijk om te weten?
 • Intern en extern het gezicht en aanspreekpunt van het omvangrijke, beleidsgevoelige en zeer complexe ontwikkeling van het ‘DIP’
 • Stuurt inhoudelijk op de 4 ontwikkellijnen uit het programma richting projectmanagement; onderwerpen o.a.: financiën, personele inzet, communicatie & marketing, onderlinge afstemming,  bestuurlijke zichtbaarheid, externe contacten, etc.
 • Je geeft functioneel leiding aan het programmateam DIP en werkt daarbij nauw samen met een team van 14 vakspecialisten
 • Een uitdagende combinatie zowel intern als extern. Je gaat aan de slag met diverse uitdagende projecten waar je verbinding gaat leggen tussen de diverse focusgebieden van DIP en de aansluiting op de directe omgeving
 • Je bent hierbij verantwoordelijk voor het contact onderhouden van het externe netwerk, zoals vastgoedeigenaren, bedrijven (C-level) en onderwijsinstellingen (van RvB tot studenten) in het gebied. Daarnaast ben je (mede)verantwoordelijk voor het verder professionaliseren van de interne organisatie op het gebied van programmamanagement
 • Organiseren van regionale samenwerking door het initiëren van of participeren in initiatieven van de relevante omliggende inhoudelijke clusters/delta’s
 • Activeren, in nauwe afstemming met de vakafdelingen, van de samenwerking op het gebied van cluster en campusontwikkeling namens de gemeente Zoetermeer in ieder geval m.b.t. de volgende regionale partners en ontwikkelingen:
 • Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
 • De Haagse Hogeschool en mboRijnland
 • Provincie Zuid-Holland, Economic Board Zuid-Holland
 • InnovationQuarter, FME, Holland Instrumentation, WFIA, Rotterdam Partners, Ministerie van Economische Zaken
 • Relevante nationale en regionale gemeenten, met in eerste instantie een focus op Den Haag, Leiden en Delft
 • Andere clusters, zoals The Hague Security Delta, Medical Delta, Logistieke Hotspot, Greenport, Center for Entrepreneurship, Yes!Delft, etc.

Functie eisen
Dit ben jij
Je hebt een stevige persoonlijkheid en bent een overtuigende gesprekspartner. Jij weet hoe je de juiste mensen meekrijgt. Je bent een overtuigende verbinder, samenwerker en resultaatgericht. Je durft daarbij, als dat nodig is, de discussie aan te gaan. Ook weet je van aanpakken en ben je flexibel. Je bent een kei in uitbouwen van een goed netwerk en het onderhouden van goede relaties met vastgoedeigenaren, bedrijven en onderwijsinstellingen in het gebied.

Dit breng je mee
 • Je beschikt over een WO werk- en denkniveau
 • Je hebt ervaring met en kennis van ontwikkeling van campusgebieden
 • Je hebt ervaring met programmamanagement in een politiek-bestuurlijke omgeving met beleidsgevoelige projecten
 • Je hebt ruime ervaring met participatietrajecten danwel werken in co-creatie met de stad

Meer informatie

Competentieprofiel
Klik hier voor het competentieprofiel.

Functieprofiel
De gemeente Zoetermeer werkt met generieke functiebeschrijvingen. Klik hier voor het profiel van de generieke functie.


Contactpersoon vacature
mevrouw A.M. Vera Baeza

Telefoonnummer
06-82100302

Contactpersoon procedure
mevrouw A.M. Vera Baeza

Telefoonnummer
06-82100302
Bron: Gemeente Zoetermeer