Geplaatst op

30+ dagen geleden

Beschrijving

Clustercoördinator Preventie en educatie (vrijwillig) Geplaatst op: 4 november 2020 Locatie: Harderwijk, Nunspeet, Ermelo, Putten, Gelderland Tijd: Onbepaalde tijd Type: Coördinatie Deel vacature: In tijden van nood staat niemand alleen. Dat is de ambitie van het Rode Kruis. Een mens in nood kan gebrek hebben aan eten of een veilige plek maar er kan ook risico zijn op acuut letsel of zelfs levensgevaar. Het Rode Kruis biedt niet alleen noodhulp maar wil met name kwetsbare mensen ook helpen om nood te voorkomen of te beperken. Zo geven we tips over veiligheid en welzijn, bijvoorbeeld over het belang van een noodpakket. Maar we geven ook voorlichting over de meest voorkomende ongelukken thuis en vertellen scholieren over het hoe en waarom van het Rode Kruis. Wat ga je doen? Je legt contacten met andere organisaties zoals Stichting Welzijn, de gemeente, woningcorporaties en scholen om de activiteiten van het Rode Kruis bekend te maken en om naar mogelijkheden voor samenwerking te zoeken. Je schept kansen om zelfstandig of met andere organisaties activiteiten op te zetten. Je organiseert en faciliteert activiteiten zoals workshops, gastlessen, EHBO voorlichting / workshops. Je zorgt voor uitvoerende vrijwilligers en begeleidt hen, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen. Je maakt onderdeel uit van een cluster en vormt tevens met collega vrijwilligers uit andere clusters een groep binnen het district. Je overlegt en werkt samen met de districtscoördinator preventie & educatie (beroepskracht) en de portefeuillehouder preventie & educatie van het district. Wie ben jij? Je bent een ambitieuze zelfstarter en doortastend Je houdt van netwerken Je bent resultaatgericht Je houdt van activiteiten organiseren Je hebt zo mogelijk ervaring met het aansturen van vrijwilligers Je creëert draagvlak en werkt verbindend. Wij bieden jou Het Rode Kruis biedt een leuke en leerzame werkomgeving met diverse trainingen en themabijeenkomsten. Je kunt kennis en ervaring opdoen als coördinator voor een groep vrijwilligers. Je reis- en onkosten worden vergoed en je bent verzekerd tijdens je vrijwilligerswerk. Geïnteresseerd? Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur je reactie naar ons toe. Meer informatie via: René Mebius, telefoon 06 – 22415695
Source: Het Nederlandse Rode Kruis