Geplaatst op

30+ dagen geleden

Beschrijving

Assistent bouwkundig opzichter / Trainee 11 januari 2021 Jillis vertelt over de keuze voor het vak bouwkundig opzichter, de inhoud van het werk en de ontwikkeling die hij doormaakt. Waarom het vak van Opzichter? Je komt steeds op verschillende bouwplaatsen Je ontmoet steeds weer nieuwe mensen Je leert erg veel over het bouwvak maar ook over samenwerken met mensen Je komt elke keer weer nieuwe uitdagingen tegen om op te lossen Naast je controlerende rol heb je ook een adviserende rol, dit maakt het vak erg breed Je bent zowel op de bouw als wel op kantoor (in de bouwkeet) werkzaam Het is een generalistische functie en daardoor dus erg breed en afwisselend Je eigen inbreng / invloed is groot Je kunt zelfstandig je werk doen en plannen, dat maakt dat je een grote mate van vrijheid hebt Wat gaat jouw werk worden? In de functie van trainee of assistent bouwkundig opzichter word je, onder leiding van de (hoofd)opzichter opgeleid in de praktijk tot volwaardig opzichter. Je loopt eerst met hem mee en zult gaandeweg steeds meer zelf gaan doen. De taak van een volwaardig opzichter is als volgt: je toetst of het werk conform de opdracht wordt uitgevoerd je bewaakt voortgang en kwaliteit je signaleert afwijkingen je bewaakt meer- en minderwerk je rapporteert over jouw werk per project kan de afstemming met stakeholders verschillen; je krijgt te maken met informeel en formeel overleg, besprekingen, vergaderingen; jouw rol hierin kan dan ook wisselen op de meeste projecten ben jij het eerste aanspreekpunt voor de uitvoering wij maken per project heldere afspraken over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; je weet dan ook wat er van je wordt verwacht Toekomstmogelijkheden? Op termijn bestaan er ook mogelijkheden om verder door te groeien naar de functie van Hoofdopzichter of Directievoerder, wanneer dat een ambitie van je zou zijn. Wat breng je mee voor de functie van Trainee? een afgeronde opleiding bouwkunde op HBO-niveau je kunt goed overweg met de gebruikelijke officieprogrammatuur en web-based systemen voor kwaliteitsborging Kom praten over wat jij zoekt, wat je zou willen, wat je leuk lijkt, jouw talenten en ambities. Laten we kijken hoe we daar invulling aan geven. Martijn van Tussenbroek commercieel manager 026 386 86 00 | 06 252 183 00 | m.van.tussenbroek@cbbarnhem.nl
Source: Centraal Bureau Bouwtoezicht